Зварот Сёмага з’езда беларусаў свету МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” да Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, да Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, да Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

ЗВАРОТ

Сёмага з’езда беларусаў свету МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

да Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,да Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,да Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Аб забеспячэнні прававых, арганізацыйных, фінансавых і іншых умоў для развіцця стратэгічнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і беларусаў замежжа

15–16 ліпеня 2017 г., г. Мінск

Па-за межамі Беларусі пражывае больш за 3,5 мільёны беларусаў у 73 краінах свету (амаль траціна агульнай колькасці сучаснага насельніцтва рэспублікі). Афіцыйна зарэгістраваныя і дзейнічаюць каля 200 беларускіх арганізацый у 26-ці краінах свету. Асноўная частка іх – арганізацыі беларускай дыяспары. Акрамя таго, у выніку міждзяржаўных тэрытарыяльных падзелаў у ХХ стагоддзі частка беларускага народа, якая апынулася за межамі Беларусі, уяўляе сабой аўтахтонныя нацыянальныя меншасці суседніх з Беларуссю краін (Польшча, Літва, Латвія, Расія, Украіна).

Беларуская дыяспара і беларуская нацыянальная меншасць – гэта не толькі вялізны чалавечы патэнцыял, гэта і іміджавыя прадстаўніцтвы Беларусі ў замежжы, своеасаблівая “мяккая сіла”, а таксама крыніца ведаў, экспертызы і інвестыцый у эканамічную, сацыяльную, адукацыйную, культурніцкую і іншыя сферы. На жаль, сёння гэты патэнцыял практычна не задзейнічаны ў развіцці нашай краіны, у той час як іншыя краіны свету актыўна будуюць і пашыраюць сувязі з сваімі дыяспарамі, што дае моцны імпульс грамадска-палітычнаму развіццю гэтых краін, іх эканомікам, агулам – дабрабыту народа. Пакуль жа наша краіна па арганізацыі супрацоўніцтва са сваёй дыяспарай моцна адстае ў параўнанні з краінамі-суседзямі. Невыкарыстанне найбагацейшага патэнцыялу беларускай дыяспары прыносіць вялікія страты дзяржаўным інтарэсам Рэспублікі Беларусь і ўсёй беларускай нацыі.

Прыняты 16 чэрвеня 2014 г. Закон Рэспублікі Беларусь № 162-з "Аб беларусах замежжа" носіць, фактычна, дэкларатыўны характар, фінансава не забяспечаны і патрабуе падмацавання практычнымі крокамі, найперш – прыняццем падзаконных актаў прамога ўздзеяння, якія б узмацнялі і пашыралі сувязі краіны з беларускім замежжам.

Звяртаемся да Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага сходу і Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь з заклікам забяспечыць неабходныя прававыя, арганізацыйныя, фінансавыя і іншыя ўмовы для развіцця стратэгічнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і беларусаў замежжа, а менавіта:

 1. Цягам года распрацаваць Дзяржаўную стратэгію супрацоўніцтва з беларусамі замежжа на перыяд да 2025 года з улікам прапаноў беларускай дыяспары.
 2. Распрацаваць і прыняць на падставе вышэйзгаданай Стратэгіі і з улікам прапаноў беларускіх грамадскіх арганізацый з Беларусі і за яе межамі самастойную (ці асобную) Дзяржаўную праграму па супрацоўніцтве з беларусамі замежжа на перыяд да 2025 г, якая б уключала падпраграму «Па прыцягненні высокакваліфікаваных кадраў з беларускай дыяспары ў Рэспубліку Беларусь».
 3. Да канца 2017 г. стварыць у межах Урада Рэспублікі Беларусь дзяржаўны камітэт «Па справах беларусаў замежжа».
 4. Да канца 2017 г. стварыць у межах камiсii па мiжнародных справах Парламента Рэспублікі Беларусь падкамісіі «Па справах беларусаў замежжа»;
 5. Стварыць у Міністэрстве замежных спраў Рэспублікі Беларусь асобны аддзел «Па справах  беларусаў замежжа».
 6. Цягам года стварыць у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі навуковы цэнтр па вывучэнні беларускай дыяспары.
 7. Распрацаваць і зацвердзіць (на падставе і з улікам прапаноў беларускіх грамадскіх арганізацый з Беларусі і за яе межамі) палажэнне «Аб статусе беларуса замежжа» з выдачай адпаведнага пасведчання «Беларус замежжа», якое б давала ў тым ліку права бязвізавага ўезду ў Беларусь;
 8. Стварыць у г. Мінску дзяржаўны культурна-інфармацыйны цэнтр беларусаў замежжа «Беларускі дом» з вылучэннем пад гэтыя мэты адпаведнага асобнага памяшкання.
 9. Паспрыяць беларускім нацыянальным меншасцям у атрыманні імі адпаведнага статусу ў краінах пражывання, што забяспечыць ім з боку дзяржавы пражывання падтрымку нацыянальнай самабытнасці, дапамогу ў атрыманні інфармацыі і адукацыі на роднай мове.
 10. Актывізаваць стварэнне культурна-інфармацыйных цэнтраў «Беларускі дом» у месцах кампактнага пражывання беларусаў замежжа.
 11. Стварыць дзяржаўную інфармацыйную базу «Беларусы замежжа», а таксама асобны дзяржаўны інфармацыйны інтэрнэт-партал для беларусаў замежжа; правесці аналіз асяродкаў беларускай дыяспары і ўжывання ў іх беларускай мовы.
 12. Прымеркаваць правядзенне чарговага Фестывалю мастацтваў беларусаў свету да 8-га з’езда беларусаў свету, што дазволіць пашырыць яго геаграфію і склад удзельнікаў, а таксама больш эфектыўна выкарыстаць бюджэтныя, пазабюджэтныя і прыватныя фінансавыя сродкі.
МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”, маючы шматгадовы досвед супрацоўніцтва з арганізацыямі беларусаў замежжа і шматлікія напрацоўкі ў гэтай галіне, выказвае гатоўнасць актыўнага ўдзелу на грамадскіх пачатках у падрыхтоўцы і рэалізацыі вышэйпералічаных пунктаў.

Ажыццяўленне вышэйзгаданых кірункаў дзейнасці выведзе супрацоўніцтва з беларусамі замежжа на новы ўзровень, створыць устойлівы падмурак для прыцягнення ў Рэспубліку Беларусь высокакваліфікаваных кадраў, новых тэхналогій, ведаў і замежных інвестыцый у эканоміку, сацыяльную, культурную і адукацыйную сферы.