Чалавек, які дапамагаў насамрэч зразумець Беларусь

Столькі шэрага туману
На былое напусцілі,
Што не знойдзеш
Без падману
Ані казкі,
Ані былі.
Генадзь Бураўкін

Пра Генадзя Бураўкіна напісана даволі шмат тымі людзьмі, якія яго блізка ведалі. Я не належу да іх кола, аднак, я меў шчасьце асабіста ведаць гэтага чалавека. Мы пазнаёміліся з ім у красавіку 2013 года ў Вільні на Канферэнцыі беларусаў Балтыі і замежжа, якая супала з юбілеем старшыні Таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі. Пасля гэтага я двойчы быў у Бураўкіна дома ў яго мінскай кватэры, каб запісаць з ім разгорнутыя інтэрв'ю. Гэтыя размовы цягнуліся па некалькі гадзінаў і ахоплівалі розныя пытанні, але, не зважаючы на тэму размовы, перада мной быў Чалавек і Грамадзянін, у якім было столькі мудрасці і годнасці. Яго хацелася слухаць і распытваць яшчэ і яшчэ.

Аднак для мяне асабіста Генадзь Бураўкін – гэта не толькі цудоўны паэт, гэта – той чалавек, які сваімі словамі дапамагаў насамрэч зразумець Беларусь і адначасна ламаў клішэ і стэрэатыпы аб нашай краіне, аб падставах нашай незалежнасці і падмурках нашай ідэнтычнасці. Калі пачытаць даволі значную колькасць замежных (а зрэшты і пэўных айчынных) навукоўцаў і аналітыкаў, што займаюцца беларускай тэматыкай, то можна пабачыць, што тых стэрэатыпаў існуе процьма. Маўляў, беларусы дэнацыяналізаваныя, спрэс зрусіфікаваныя з нявызначанай уласнай тоеснасцю, іх краіна нібыта “выпадкова” атрымала незалежнасць, а сітуацыя ў Беларусі напярэдадні абвяшчэння незалежнасці была нібыта не вынікам сканцэнтраваных намаганняў Масквы ў выкараненні нацыянальнага беларускага элементу, але гатовасці беларускіх элітаў прыняць ролю выпрабавальнага палігону для русіфікацыі пад прыкрыццём савецкага інтэрнацыяналізму.

Бураўкін распавядаў пра беларускія палітычныя і творчыя эліты як чалавек, які цудоўна ведаў гэтую сістэму знутры. І свае расповеды ён падмацоўваў яскравымі прыкладамі пра дзейнасць канкрэтных асобаў, пачынаючы ад найвышэйшага кіраўніцтва тагачаснай Беларускай ССР – К. Мазурава, П. Машэрава ці Ц. Кісялёва. У ягоных расповедах адлюстроўвалася ўся тагачасная рэчаіснасць. Яна была ані белай, ані чорнай, але шматкаляровай і шматузроўневай. Сваімі расповедамі Бураўкін нібы маляваў партрэты людзей, што былі адказныя за важныя рашэнні, а таксама паказваў як правілы гульні, так і межы дазволенага для беларускіх элітаў. Кожны прыклад толькі падмацоўваў гэтыя вобразы і даваў разуменне ўсёй шматбаковасці працэсаў, якія абываліся ў Савецкай Беларусі. Бураўкін мог даступна патлумачыць увесь механізм таго ці іншага працэсу, пачынаючы ад ягоных прычынаў і сканчваючы наступствамі. І таму расповеды Бураўкіна пра палітычныя і грамадскія працэсы ў позняй БССР проста знішчалі шматлікія лінейныя стэрэатыпы і клішэ з працаў пра Беларусь, напісаных тымі аналітыкамі і навукоўцамі.

Генадзь Бураўкін пакінуў пасля сябе даволі шмат успамінаў, якія тычацца перыяду знаходжання Беларусі ў складзе СССР, атрымання краінай незалежнасці і першых крокаў беларускай незалежнай дыпламатыі. Ягоны палітычны талент, як падкрэсліла Алена Макоўская “паспрыяў стварэнню даверу, таму, што беларусы замежжа адкрылі для сябе і другую, несавецкую, нацыянальную, беларускую Беларусь”, што сам Бураўкін лічыў адным з найлепшых сваіх дыпламатычных дасягненняў. Пры гэтым, як дакладна адзначыў Уладзімір Някляеў, Генадзь Бураўкін быў чалавекам не толькі з паэтычным, але і з палітычным мысленнем, які балюча перажываў сваю незапатрабаванасць як дзяржаўнага дзеяча, бо ён насамрэч мог шмат зрабіць для Беларусі на любой, самай адказнай пасадзе.

Тая мудрасць і дакладнасць у ацэнцы Бураўкіным падзеяў беларускай гісторыі, сучаснікам і сустваральнікам якіх ён быў, вымагае больш уважлівага стаўлення да ягонага творчага даробку з боку ўсіх тых, хто сапраўды хоча зразумець Беларусь такой, якой яна ёсць насамрэч.

Кірыл Касьцян

Гэты артыкул з'явіўся па-ангельску ў Belarusian Review, Vol. 26, No.