Праваслаўнае духавенства дамаглося зняцця Ягайлы з помніка