Восьмы нумар часопіса "КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ"

Дарагія сябры!
Рады паведаміць пра выхад восьмага нумара часопіса "КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ", www.www.sakavik.net (снежань 2014). 
Спадзяёмся на вашыя каментары, а таксама чакаем вашых артыкулаў!
Рэдакцыя часопіса