26 ліпеня мітынг у падтрымку мірных дэманстрантаў Беларусі адбыўся ў Сіэтле

Адным з вызначальных атрыбутаў беларускага народа, як на Pадзіме, так і за мяжой, з'яўляецца наша прыстойнасць. Працягваючы нашу больш, чым тысячагадовую гісторыю, улічваючы вялікія войны і голад, а таксама перыяды моцных палітычных хваляванняў і эканамічнай нявызначанасці, мы, як асобныя грамадзяне і як нацыя, прадэманстравалі нязменную прыхільнасць сацыяльнай прыстойнасці, дух грамадзянскага абавязку і няўмольную прыхільнасць дабрабыту нашых суграмадзян. Менавіта гэтая трывалая нацыянальная характарыстыка дае нам невычарпальную надзею на лепшую будучыню нашай Радзімы.

У той час, як новыя пакаленні нашых грамадзян, з аднаго боку, імкнуцца дасягнуць поўнага чалавечага і эканамічнага патэнцыялу, з другога, змагаюцца з палітыкай, прыгнётам і мадэллю кіравання мінулай эпохі, якую большасць іншых еўрапейскіх грамадстваў паспяхова пакінулі ў мінулым. Калі мы набліжаемся да чарговых нацыянальных выбараў, якія абяцаюць быць што заўгодна, акрамя справядлівых, нашы новыя пакаленні прымусілі нас надзвычай ганарыцца, нясучы той самы гістарычны факел прыстойнасці; праз іх барацьбу за правы чалавека, палітычную свабоду і сапраўдную дэмакратыю. І свет заўважыў.


01-IMG_2221.jpg


Маючыя адбыцца выбары 9 жніўня, як і ўсе астатнія ў рэжыме Аляксандра Лукашэнкі на працягу апошніх 26 гадоў, падвяргаюцца абгрунтаванай крытыцы за выключэнне асноўных палітычных канкурэнтаў, парушэнні выбарчай кампаніі і сістэматычны прыгнёт палітычных груп, і нават звычайных грамадзян, якія выступаюць супраць яму.

У той час як кандыдатура прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта, банкіра Віктара Бабарыка, была адхіленая Цэнтральнай выбарчай камісіяй у сувязі з крымінальнай справай, узбуджанай супраць яго, іншаму прэтэндэнту, былому амбасадару Валерыю Цапкалу, было таксама адхілена пасля забароны некаторых подпісаў у падтрымку яго кандыдатуры.

Лукашэнка таксама сутыкаецца з вострай крытыкай у Беларусі і за мяжой за тое, што вельмі дрэнна абыходзіцца з пандэміяй COVID-19, эканамічным станам свайго ўрада і, акрамя ўсяго, за жорсткае і несправядлівае стаўленне да мірных дэманстрантаў, якія дэманструюць сваё права на свабодныя і сумленныя выбары. Гэта ўключае ў сябе гвалт над імі ў розных формах - збіцці, незаконныя затрыманні і нават выкраданні сакрэтнымі ўрадавымі сіламі, найбольш ганебна вядомымі як АМАП, з мэтай падаўлення законнай палітычнай барацьбы.

Прыйшоў час беларусам усяго свету быць салідарнымі са сваімі суграмадзянамі ў нашай калектыўнай барацьбе за выратаванне свабоды, свабоды слова і сумленных выбараў ад палітычнага прыгнёту ў Беларусі. Настаў час узмацніць міжнародны ціск на ўрад Лукашэнкі, каб узмацніць агульнапрынятыя глабальныя стандарты для празрыстых выбараў, уключаючы ўдзел усіх законных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, доступ да назіральнікаў за выбарамі ад ААН і безумоўнае вызваленне палітычных зняволеных.

Сёння, 26 ліпеня 2020 года, ганарлівыя грамадзяне Беларусі тут, у Сіэтле, стаяць плячо ў плячо ў падтрымку мірных дэманстрантаў і нашай любімай Беларусі. Мы далучаемся да гэтай адважнай барацьбы сёння, каб забяспечыць нашыя наступныя пакалені лепшай будучыняй. Жыве Беларусь!

Святлана К.


One defining attribute of the Belarusian people, whether at home or abroad, is our decency. Spanning our more than a millennium-year old history, through great wars and famines, and through periods of intense political unrest and economic uncertainty, we as individual citizens and as a culture have demonstrated an abiding allegiance to social decency, a spirit of civic duty, and an unrelenting commitment to the well-being of our fellow citizens. It is this enduring national characteristic that provides us with inexhaustible hope for a better future for our motherland.

As a generation of our citizens, on one hand, aspires to achieve their full human and economic potential, we continue, on the other, to contend with the politics, oppression, and the governance model of a bygone era that most other European societies have successfully, and happily, laid to rest. As we approach another national election that promises to be anything but fair, our newer generations have made us immensely proud by carrying the same historic torch of decency; through their fight for human rights, political freedom and genuine democracy. And the world has taken notice.

The upcoming election on August 9, like all others under the regime of President Alexander Lukashenko for the last 26 years, is being rightly criticized for excluding his main political rivals, electoral malpractice, and systematic oppression of political groups, and even ordinary citizens, opposed to him.

While the candidacy of presidential challenger, banker Viktor Babariko, was rejected by the central election commission due to a criminal case filed against him, another challenger, former ambassador Valery Tsepkalo, was barred after disallowing some of the signatures supporting his candidacy.

Lukashenko is also facing searing criticism within Belarus and internationally for dealing very poorly with the COVID-19 pandemic, his government’s economic record and, beyond everything, for harsh and unjust treatment of peaceful protestors demonstrating for their right to free and fair elections. This includes violence against them in various forms – beatings, illegal detentions, and even kidnappings by secret government forces, most infamously OMON (special police units), to suppress their legitimate political struggle.

It is time for Belarusians the world over to stand in solidarity with their fellow citizens in our collective fight to save freedom, free speech, and fair elections from political oppression in Belarus. It is time to ratchet up international pressure on Lukashenko’s government to enforce well accepted global standards for transparent elections, including participation of all legitimate presidential challengers, access to election observers from the United Nations and the unconditional release of political prisoners.

Today, July 26th 2020, the proud citizens of Belarus here in Seattle stand shoulder to shoulder in support of peaceful protestors and our beloved Belarus. We join this noble fight today in order to give our next generations a better tomorrow. Long live Belarus!

Sviatlana K.

Тэгі: Сіэтл, ЗША