«Бацькаўшчына» звярнулася да польскіх уладаў з просьбай захаваць «Белсат»

15 снежня 2016 года на польскім сайце wPolitycie.pl было апублікавана інтэрв’ю з дырэктаркай тэлеканала “Белсат” Агнешкай Рымашэўскай, з якога вынікае, што Міністэрства замежных справаў Польшчы мае намер на дзве траціны скараціць фінансаванне тэлеканала і зрабіць яго рускамоўным. Такое радыкальнае зніжэнне грашовай падтрымкі ў хуткім часе прывядзе да ліквідацыі канала, а пераход на рускую мову папросту зруйнуе прынцыпы, кіруючыся якімі каманда тэлеканала за дзевяць гадоў прынесла шмат здабыткаў для беларускай культуры, змяніла светапогляд тэлегледачоў адносна дэмакратычнага, еўрапейскага развіцця Беларусі, забяспечвала права на свабоду меркаванняў і свабоду слова, а таксама аказала заўважны ўплыў на ўзмацненне нацыянальнай ідэнтычнасці сярод беларускіх тэлегледачоў, што ў цяперашніх умовах азначае ўмацаванне падмурку суверэнітэту краіны.

Згуртаванне беларусаў свету ”Бацькаўшчына“ занепакоенае тым, што адзіны ў свеце тэлеканал, які рэнулярна трансляваў альтэрнатыўны погляд на падзеі ўнутры Беларусі і за мяжой на беларускай мове, зараз пад пагрозай закрыцця. “Белсат” цягам дзевяці гадоў забяспечваў права нашых грамадзянаў на аб’ектыўную, нецэнзураваную інфармацыю і свабоду слова – на тое, чаго мы не маем унутры нашай краіны.

Мова – аснова беларускай ідэнтычнасці. Кожны факт скарачэння яе ўжытку аслабляе абароненасць нашай краіны перад сучаснымі палітычнымі выклікамі, павялічвае пагрозу суверэнітэту Беларусі, размывае яе межы. Таму вельмі важна, каб канал працягваў вяшчанне па-беларуску.

Мы ўдзячныя Польшчы за садзеянне ў стварэнні і шматгадовую падтрымку “Белсата” – адзінага ў свеце незалежнага беларускамоўнага тэлеканала. І тое, што ягонае існаванне ў вялікай ступені залежыць ад ласкі польскага ўраду, спрыяе папулярызацыі і росту іміджу Польшчы як сярод беларускіх грамадзянаў, гэтак і ў вачах дэмакратычна настроеных беларусаў з розных краінаў свету .

Заклікаем Міністэрства замежных справаў Польшчы не скарачаць фундаванне “Белсата” і не пераводзіць канал на рускую мову, бо гэта нанясе істотны ўдар па дэмакратычным развіцці беларускага грамадства.

Управа МГА «ЗБС Бацькаўшчына“»


15 grudnia 2016 rowku w internetowym wydaniu tygodnika wPolityce.pl został opublikowany wywiad z Dyrektorem stacji telewizyjnej „Biełsat” Agnieszką Romaszewską, z którego wynika, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ma zamiar zmniejszyć o 2/3 finansowanie kanału oraz zmienić język nadawania na język rosyjski. Takie radykalne zmniejszenie pomocy finansowej w szybkim czasie doprowadzi do likwidacji stacji, a zmiana języka zrujnuje zasady którymi kierował się zespół stacji przez dziewięć lat, przynosząc wiele dobrego dla białoruskiej kultury, zmieniając światopogląd widzów w odniesieniu do demokracji, europejskiego rozwoju Białorusi, zabezpieczając prawa do wolności słowa i myśli, jak również, co dało się zauważyć wzmocnienie tożsamości narodowej wśród białoruskich widzów, co w obecnych czasach oznacza wzmocnienie suwerenności państwa.

Zrzeszenie Białorusinów Świata ”Baćkouszczyna” jest zaniepokojone, tym, iż jedyna białoruskojęzyczna stacja telewizyjna  w świecie, jaka regularnie przedstawiała alternatywny pogląd na na wydarzenia w Białorusi i poza jej granicami, obecnie znajduje się na grani zamknięcia zamknięcia. „Biełsat” w ciągu ostatnich dziewięciu lat zabezpieczał prawo naszym obywatelom do obiektywnej, nie cenzurowanej informacji oraz wolności słowa – tego czego obecnie nie mamy w naszym państwie.

Język – jest podstawą białoruskiej tożsamości narodowej. Każdy fakt zmniejszenia jego użytku powoduje zmniejszenie obronności kraju, przed współczesnymi politycznymi wyzwaniami, zwiększeniem niebezpieczeństwa utraty suwerenności Białorusi, rozmywanie jej granic. Dlatego też tak ważnym jest, aby kanał nadal nadawał po białorusku.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za stworzenie i wieloletnią pomoc „Bielsatowi” - jedynej białoruskojęzycznej niezależnej stacji telewizyjnej. A to że jego istnienie w dużym stopniu jest zależne od rządu polskiego, sprzyja popularyzacji i wzrostu image Polski tak wśród obywateli białoruskich jak i wśród Białorusinów zamieszkujących na całym świecie.

Zwracamy się więc z prośba do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP o nie zmniejszanie finansowania „Biełsata” jak również o nie zmienianie języka nadawania na język rosyjski, bo to będzie dużym uderzeniem w rozwój demokratycznego białoruskiego społeczeństwa.

Zarząd Zrzeszenia Białorusinów Świata „Baćkouszczyna”