Спіс неўязных у Еўразвяз

На афіцыйным сайце, дзе публікуюцца дакумэнты Эўразьвязу, зьявіўся сьпіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у ЭЗ. Да ранейшага сьпісу з 40 чалавек дадазена яшчэ 117 прозьвішчаў. Забарона ўступае ў дзеяньне з моманту апублікаваньня.

АСОБЫ, якія патрапілі ў новы сьпіс са старога

(некаторыя пасады паводле стану на 2006 год)

1. Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч, прэзыдэнт Lukashenko, Aleksandr Grigorievich (Lukashenka, Alaksandr Ryhoravich) ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич 30.8.1954 Kopys, Vitebsk district President 2. Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч, кіраўнік прэзыдэнцкай адміністрацыі Nevyglas, Gennadi Nikolaevich (Nievyhlas, Hienadz Mikalaevich) НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич 11.2.1954 Parahonsk, Pinsk district Head of President's Administration 3. Пяткевiч Натальля Уладзiмiраўна, былая намесьніца кіраўніка прэзыдэнцкай адміністрацыіPetkevich, Natalya Vladimirovna (Piatkevich, Natallia Uladzimirauna) ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна 24.10.1972 Minsk Former Deputy Head of President's Administration 4. Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч, намесьнік кіраўніцка прэзыдэнцкай адміністрацыі, адказны за мэдыі і ідэалёгію Rubinov, Anatoli Nikolaevich (Rubinau, Anatol Mikalaevich) Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч РУБИНОВ Анатолий Николаевич 4.4.1939 Mogilev Deputy Head in charge of Media and Ideology, PA 5. Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч, міністар інфармацыі Proleskovsky, Oleg Vitoldovich (Pralaskouski, Aleh Vitoldavich) ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович 1.10.1963 Zagorsk (Sergijev Posad) Minister of Information 6. Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч, намесьнік кіраўнціка прэзыдэнцкай адміністрацыі Radkov, Aleksandr Mikhailovich (Radzkou, Alaksandr Mikhailavich) РАДЬКОВ Александр Михайлович 1.7.1951 Botnia, Вотня Быховского района Могилевской области Deputy Head of the Administration of the President 7. Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч, былы міністар інфармацыіRusakevich, Vladimir Vasilievich (Rusakevich, Uladzimir Vasilievich)  РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич 13.9.1947 Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область Former Minister of Information 8. Галаванаў Вiктар Рыгоравiч, міністар юстыцыі Golovanov, Viktor Grigoryevich (Halavanau, Viktar Ryhoravich) ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич 1952 Borisov Minister of Justice 9. Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч, былы кіраўнік дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Zimovski, Aleksandr Leonidovich (Zimouski Alaksandr Lieanidavich; Zimovsky, Alexander Leonidovich) ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович 10.1.1961 Germany Former President of the State television10. Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч, старшыня ніжняй палаты Нацыянальнага сходуKonopliev, Vladimir Nikolaevich (Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich) КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич 3.1.1954 Akulintsi, д. Акулинцы Могилевского района Chairman of the Lower House of the Parliament 11. Чаргiнец Мiкалай Iванавiч, старшыня камісіі ў міжнародных справах верхняй палаты Нацыянальнага сходуCherginets, Nikolai Ivanovich (Charhiniets, Mikalai Ivanavich) ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович 17.10.1937 Minsk Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Upper House 12. Касцян Сяргей Iванавiч, старшыня камісіі ў міжнародных справах ніжняй палаты Нацыянальнага сходуKostian, Sergei Ivanovich (Kastsian, Siarhiei Ivanavich), КОСТЯН Сергей Иванович 15.1.1941 Usokhi, Mogilevdistrict, Усохи Кличевского района Могилевской области Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Lower House 13. Орда Мiхаiл Сяргеевiч, чалец верхняй палаты Нацыянальнага сходу, кіраўнік БРСМOrda, Mikhail Sergeievich (Orda, Mikhail Siarhieevich) ОРДА Михаил Сергеевич 28.9.1966 Diatlovo, Grodnodistrict, Дятлово Гродненской области Member of the Upper House, leader of BRSM 14. Лазавiк Мiкалай Iванавiч, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісііLozovik, Nikolai Ivanovich (Lazavik, Mikalai Ivanavich) ЛОЗОВИК Николай Иванович 18.1.1951 Nevinyany, Minskdistrict, Невиняны Вилейского р-на Минской обл Secretary, CEC 15. Мiклашэвiч Пётр Пятровiч, генэральны пракурорMiklashevich, Petr Petrovich (Miklashevich, Piotr Piatrovich) МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович 1954 Kosuta, Minskdistrict, Косута Минской области Prosecutor General 16. Сьлiжэўскi Алег Леанiдавiч, чалец Цэнтральнай выбарчай камісііSlizhevski, Oleg Leonidovich (Slizheuski, Aleh Leanidavich) СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович Member, CEC 17. Харытон Аляксандр, кансультант аддзелу грамадзкіх аб’яднаньняў і партыяў Мін'юсту Khariton, Aleksandr (Kharyton, Alaksandr) ХАРИТОН Александр Consultant of the Division of Social Organisations, Parties and NGOs of the Ministry of Justice 18. Смiрноў Яўген Аляксандравiч, першы намесьнік старшыні Вышэйшага гаспадарчага суду Smirnov, Evgeni Aleksandrovich (Smirnou, Yauhien Alaksandravich CМИРНОВ Евгений Александрович 15.3.1949 Riazan district, Russia First Deputy of the Chairman of the Economic Court 19. Равуцкая Надзея Залаўна, судзьдзя Маскоўскага раённага суду МенскуReutskaia, Nadezhda Zalovna (Ravutskaya, Nadzieja Zalauna) РЕУТСКАЯ Надежда Заловна Judge of the Moscow district of Minsk 20. Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч, судзьдзя Партызанскага раённага суду Менску Trubnikov, Nikolai Alekseievich (Trubnikau, Mikalai Alakseevich) ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич Judge of the Partizanskiy disctrict of MinskEN 2.2.2011 Official Journal of the European Union L 28/2121. Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч, намесьнік генэральнага пракурора Kuprianov, Nikolai Mikhailovich (Kupryianau, Mikalai Mikhailavich) КУПРИЯНОВ Николай Михайлович Deputy Prosecutor General 22. Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч, старшыня КДБ Sukhorenko, Stepan Nikolaevich (Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich) СУХОРЕНКО Степан Николаевич 27.1.1957 Zdudichi, Gomel district, Здудичи Светлогорского района Гомельской области Chairman of KGB 23. Дземянцей Васiль Iванавiч, першы намесьнік старшыні КДБ Dementei, Vasili Ivanovich (Dzemiantsiei, Vasil Ivanavich) ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович First deputy, KGB 24. Козiк Леанiд Пятровiч, старшыня Фэдэрацыі прафсаюзаў Kozik, Leonid Petrovich (Kozik, Leanid Piatrovich) КОЗИК Леонид Петрович 13.7.1948 Borisov Head of the Federation of Trade Unions 25. Каляда Аляксандр Мiхайлавiч, таршыня Берасьцейскай абласной выбарчай камісііKoleda, Aleksandr Mikhailovich (Kalada, Alaksandr Mikhailavich) КОЛЕДА Александр Михайлович Member, CEC 26. Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч, старшыня Гомельскай абласной выбарчай камісіі Mikhasev, Vladimir Ilich (Mikhasiou, Uladzimir Iliich) МИХАСЕВ Владимир Ильич Сhairman of the CEC of the Gomel district 27. Лучына Леанiд Аляксандравiч, старшыня Гарадзенскай абласной выбарчай камісіі Luchina, Leonid Aleksandrovich ЛУЧИНА Леонид Александрович 18.11.1947 Minsk district Сhairman of the CEC of the Grodno district 28. Карпенка Iгар Васiльевiч, старшыня Менскай гарадзкой выбарчай камісіі Karpenko, Igor Vasilievich (Karpenka, Ihar Vasilievich) КАРПЕНКО Игорь Васильевич 28.4.1964 Novokuznetsk, Russia Новокузнецк Кемеровской области, Россия Head of Regional Election Commission (REC), Minsk City 29. Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч, старшыня Менскай абласной выбарчай камісііKurlovich, Vladimir Anatolievich (Kurlovich, Uladzimir Anatolievich) КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич Сhairman of the CEC of the Minsk district 30. Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч, старшыня Магілёўскай абласной выбарчай камісііMetelitsa, Nikolai Timofeievich (Miatsielitsa, Mikalai Tsimafeevich) МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич Сhairman of the CEC of the Mogilev district 31. Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч, старшыня Віцебскай абласной выбарчай камісіі Pishchulenok, Mikhail Vasilievich (Pishchulenak, Mikhail Vasilievich) ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич Сhairman of the CEC of the Vitebsk district 32. Рыбакоў Аляксей, судзьдзя Маскоўскага раённага суду МенскуRibakov, Aleksei РЫБАКОВ Алексей Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk Judge of the Minsk Moskovsky District Court33. Бортнiк Сяргей Аляксандравiч, дзяржаўны абвінаваўца Bortnik, Sergei Aleksandrovich БОРТНИК Сергей Александрович 28.5.1953 Minsk Ul. Surganovo 80-263, Minsk MP0469554 Public Prosecutor 34. Ясiновiч Леанiд Станiслававiч, судзьдзя Цэнтральнага Маскоўскага раённага суду МенскуIasinovich, Leonid Stanislavovich  ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович 26.11.1961 Buchani, Vitebsk district Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk MP0515811 Judge of the Minsk Tsentralny District Court 35. Мiгун Андрэй Аркадзевiч, дзяржаўны абвінаваўца Migun, Andrei Arkadievich МИГУН Андрей Аркадевич 5.2.1978 Minsk UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk MP1313262 Public Prosecutor 36. Шэйман Віктар Уладзіміравіч, былы старшыня Рады Бясьпекі, спэцыяльны дарадца прэзыдэнта Sheiman, Victor Vladimirovich ШЕЙМАН Виктор Владимирович 26.5.1958 Grodno region, Former Member of the Security Council, actually Special Assistant/Aid to the President 37. Навумаў Уладзімір Віктаравіч, міністар унутраных справаўNaumov, Vladimir Vladimïrovich НАУМОВ Владимир Владимирович 7.2.1956 Smolensk Former Minister of Interior, actually Chairman of the National Hockey Federation 38. Паўлічэнка Дзьмітры Валер'евіч, камандзір брыгады спэцназу МУСPavlichenko, Dmitri Valeriyevich (Pavliuchenko, Dmitry) Павличенко, Дмитрий Валериевич 1966 Vitebsk Head of the Special Response Group at the ministry of Interior (SOBR) 39. Ярмошына Лідзія Міхайлаўна, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісііErmoshina, Lidia Mikhailovna (Yermoshina Lydia Mihajlovna) ЕРМОШИНА Лидия Михайловна 29.1.1953 Slutsk (Minsk Region) Chairwoman of the Central Election Commission of Belarus (CEC) 40. Падабед Юры Мікалаевіч, камандзір палка міліцыі спэцыяльнага прызначэньняPodobed, Iuri Nikolaevich (Podobed Yuri Nikolaevich) Подобед, Юрий Николаевич 5.3.1962 Slutsk (Minsk Region) Unit for Special Purposes, Ministry of Interior’

АСОБЫ, ДАДАДЗЕНЫя 31-га студзеня 2011

1. Лукашэнка Віктар Аляксандравіч, памочнік прэзыдэнта ў пытаньнях нацыянальнай бясьпекіLukashenko, Viktor Aleksandrovich Лукашенко Виктор Александрович 1976 Assistant/Aid to the President in National Security Affairs. 2. Базанаў Аляскандар Віктаравіч, дырэктар прэзыдэнцкага інфармацыйна-аналітычнага цэнтруBazanov, Aleksandr Viktorovich Базанов Александр Викторович Director, Information and Analytical Center of the President 3. Гусеў Аляксей Віктаравіч, першы намесьнік дырэктара прэзыдэнцкага інфармацыйна-аналітычнага цэнтруGusev, Aleksei Viktorovich Гусев Алексей Викторович 1st Deputy Director, Information and Analytical Center of the President 4. Крыштаповіч, Леў Еўстафьевіч, намесьнік дырэктара прэзыдэнцкага інфармацыйна-аналітычнага цэнтруKrishtapovich, Lev Efstafievich Криштапович Лев Евстафьевич Deputy Director, Information and Analytical Center of the President 5. Колас Алена Пятроўна, намесьніца дырэктара прэзыдэнцкага інфармацыйна-аналітычнага цэнтруKolos, Elena Petrovna Колос Елена Петровна Deputy Director, Information and Analytical Center of the President 6. Макей Уладзімер Пятровіч, кіраўнік прэзыдэнцкай адміністрацыіMakei, Vladimir Vladimirovich МАКЕЙ Владимир Владимирович August 5, 1958, Grodno region Head of the President Adminstration 7. Янчэўскі Ўсевалад Вячаслававіч, памочнік прэзыдэнта, кіраўнік ідэалягічнага аддзелу прэзыдэнцкай адміністрацыіIanchevski, Vsevolod Viacheslavovich ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович April 22, 1976, Borisov Assistant to the President, Head of the Ideological Department of the President Administration 8. Maltsev, Leonid Semenovich МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович August 29, 1949, Vetenevka, Slonim raion, Grodno Region Secretary of the Security Council 9. Tiurin, Andrei Тюрин, Андрей Head of the Security Detachment of the President 10. Ipatov, Vadim Dmitrievich ИПАТОВ Вадим Дмитриевич Deputy Chairperson, Central Electoral Commission (CEC) 11. Bushnaia, Natalia Vladimirovna Бушная, Наталья Владимировна Member, CEC 12. Bushchik, Vasili Vasilevich Бущик, Василий Васильевич Member, CEC 13. Katsubo, Svetlana Petrovna Кацубо, Светлана Петровна Member, CEC 14. Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna Киселева, Надежда Николаевна Member, CEC 15. Podoliak, Eduard Vasilievich Подоляк, Эдуард Васильевич Member, CEC 16. Rakhmanova, Marina Iurievna Рахманова, Марина Юрьевна Member, CEC 17. Shchurok, Ivan, Antonovich Щурок, Иван Антонович Member, CEC 18. Kiselev, Anatoli Semenovich Киселев, Анатолий Семенович Head of Regional Election Commission (REC), Brest Region19. Kriukovski, Viacheslav Iefimovich Крюковский, Вячеслав Ефимович Head of Regional Election Commission (REC), Vitebsk Region 20. Stosh, Nikolai Nikolaievich Стош, Николай Николаевич Head of Regional Election Commission (REC), Gomel Region 21. Savko, Valeri Iosifovich Савко, Валерий Иосифович Head of Regional Election Commission (REC), Grodno Region 22. Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich Васильев, Алексей Александрович Head of Regional Election Commission (REC), Minsk Region 23. Berestov, Valeri Vasilevich Берестов, Валерий Васильевич Head of Regional Election Commission (REC), Mogilev Region 24. Vasilievich, Grigoriy Alekseievich ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич February 13, 1955 Prosecutor General 25. Shved, Andrei Ivanovich Швед Андрей Иванович Deputy Prosecutor General 26. Lashin, Aleksandr Mikhailovich Лашин, Александр Михайлович Deputy Prosecutor General 27. Konon, Viktor Aleksandrovich Конон, Виктoр Александрович Deputy Prosecutor General 28. Stuk, Aleksei Konstantinovich Стук, Алексей Константинович Deputy Prosecutor General 29. Kuklis, Nikolai Ivanovich Куклис, Николай Иванович Deputy Prosecutor General 30. Khmaruk, Sergei Konstantinovich Хмарук, Сергей Константинович Prosecutor of the District of Brest 31. Dysko, Gennadi Iosifovich Дыско, Генадий Иосифович Prosecutor of the District of Vitebsk 32. Shaiev, Valentin Pietrovich Шаев, Валентин Петрович Prosecutor of the District of Gomel 33. Morozov, Viktor Nikolaievich Морозов, Виктор Николаевич Prosecutor of the District of Grodno 34. Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich Архипов, Александр Михайлович Prosecutor of the District of Minsk 35. Sienkievich, Eduard Aleksandrovich Сенькевич, Эдуард Александрович Prosecutor of the District of Mogilev 36. Kulik, Nikolai Nikolaievich Кулик, Николай Николаевич Prosecutor of the City of Minsk 37. Dudkin, Anatoli Konstantynovich Дудкин, Анатолий Константинович Prosecutor on Transport Issues of the Republic of Belarus 38. Dranica, Aleksandr Nikolaievich Драница, Александр Николаевич General Army Prosecutor39. Vileichik, Aleksandr Vladimirovich ВИЛЕЙЧИК Александр Владимирович 1964 First Deputy Minister of Justice 40. Lomat, Zenon Kuzmich Ломать, Зенон Кузьмич 1944, Karabani Former President of the State Control Committee 41. Kuleshov, Anatoliy Nilovich Кулешов Анатолий Нилович 1959 Minister of Interior 42. Pekarski, Oleg Anatolievich Пекарский, Олег Анатольевич First Deputy Minister of Interior 43. Poludien, Evgeni Evgenievich Полудень, Евгений Евгеньевич Deputy Minister of Interior 44. Evseev, Igor Vladimirovich Евсеев, Игорь Владимирович Leader of the OMON operation team 45. Farmagey, Leonid Konstantinovich ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович 1962 Militia Commander of the District of Minsk 46. Lukomsky, Aleksandr Valentinovych Лукомский, Александр Валентинович Commander of the Special Regiment of Ministry of Interior of the District of Minsk 47. Zaicev, Vadim Iurievich Зайцев, Вадим Юрьевич 1964 Head of the KGB 48. Dedkov, Leonid Nikolaevich Дедков, Леонид Николаевич First Deputy Head of the KGB, Head of the KGB of the District of Vitebsk 49. Bakhmatov, Igor Andreevich Бахматов, Игорь Андреевич Deputy Head of the KGB 50. Tertiel, Ivan Stanislawovich Тертель Иван Станиславович Deputy Head of the KGB 51. Smolenski, Nikolai Zinovievich Смоленский, Николай Зиновьевич Deputy Head of the KGB 52. Vegera, Victor Pavlovich Вегера Виктор Павлович Former First Deputy Head of the KGB 53. Svorob, Nikolai Konstantinovich Свороб, Николай Константинович Former Deputy Head of the KGB 54. Tretiak, Piotr Третьяк, Петр Deputy Head of the KGB 55. Zakharov, Aleksei Ivanovich Захаров, Алексей Иванович Head of Counter-intelligence Board of the KGB 56. Tolstashov, Aleksandr Olegovich Толсташов Александр Олегович Head of the KGB Board on Protection of the Constitutional Order and Fight Against Terrorism 57. Rusak, Viktor Русак, Виктор Head of the KGB Board on Economic Security 58. Yurata, Viktor Юрата, Виктор Head of the KGB Board on State Communications59. Voropaev, Igor Grigorievich Воропаев Игорь Григорьевич Former Head of the KGB Board on State Communications 60. Kalach, Vladimir Viktorovich Калач Владимир Викторович Former Head of the KGB of the District of Minsk 61. Busko, Igor Evgenievich Бусько Игорь Евгеньевич Head of the KGB of the City of Brest 62. Korzh, Ivan Aleksieevich Корж Иван Алексеевич Head of the KGB of the City of Grodno 63. Sergeenko, Igor Petrovich Сергеенко Игорь Петрович Head of the KGB of the City of Mogilev 64. Gerasimenko, Gennadiy Anatolievich Герасименко Геннадий Анатольевич Head of the KGB of the City of Gomel 65. Leskovski, Ivan Anatolievich Лесковский Иван Анатольевич Former Head of the KGB of the City of Gomel 66. Maslakov, Valeri Маслаков Валерий Head of the KGB Board of Intelligence 67. Volkov, Sergei Волков Сергей Former Head of the KGB Board of Intelligence 68. Zhadobin, Iuri Viktorovich ЖАДОБИН Юрий Викторович November 14, 1954 Minister of Defence 69. Krashevski, Victor КРАШЕВСКИЙ Виктор Head of the GRU 70. Ananich, Lilya Stanislavovich АНАНИЧ Лилия Станиславовна 1960 First Deputy Minister of Information 71. Laptienok, Igor Nikolaevich ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич 1961 Deputy Head Minister of Information 72. Davydko, Gennadi Bronislavovich Давидко, Геннадий Брониславович President of the State TV 73. Koziatko, Iuri Vasilievich КОЗИЯТКО Юрий Васильевич 1964, Brest General Director of the „Stolichnoe Televidenie” 74. Yakubovich, Pavel Izotovich ЯКУБОВИЧ Павел Изотович September 23, 1946 Editor-in-Chief of “Sovietskaia Belarus” 75. Lemeshenok, Anatoli Ivanovich ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович Editor-in-Chief of „Republika” 76. Prokopov, Iuri Прокопов Юрий Journalist of the state TV channel “Pervi” (№ 1) with senior and influential position 77. Mikhalchenko, Aleksei Михальченко Алексей Journalist of the state TV channel ONT with senior and influential position 78. Taranda, Aleksandr Mikhailovich Таранда Александр Михайлович Deputy Editor of the paper “Sovietskaia Belarus” 79. Gordienko, Sergei Aleksandrovich Гордиенко Сергей Александрович Deputy Editor of the paper “Sovietskaia Belarus”80. Toropetskaia, Galina Mikhailovna Торопецкая Галина Михайловна Deputy Editor of the paper “Sovietskaia Belarus” 81. Shadrina, Anna Stanislavovna Шадрина Анна Станиславовна Deputy Editor of the paper “Sovietskaia Belarus” 82. Zhuk, Dmitri Жук Дмитрий Director General (CEO) State News Agency BIELTA 83. Gigin, Vadim Гигин Вадим Editor-in-Chief, „Belorusskaia Dumka” monthly review 84. Ablameiko, Sergei Vladimirovich Абламейко, Сергей Владимирович Rector, Belorusian State University 85. Sirenko, Victor Ivanovich Сиренко Виктор Иванович Chief Surgeon of the Minsk Emergency Hospital 86. Ananich, Alena Nikolaevna Ананич Елена Николаевна Judge at the Pervomaysky Rayon Court of the city of Minsk 87. Revinskaia, Tatiana Vladimirovna Ревинская Татьяна Владимировна Judge at the Pervomaysky Rayon Court of the city of Minsk 88. Esman, Valeri Aleksandrovich Есьман Валерий Александрович Judge at the Central Rayon Court of the city of Minsk 89. Bychko, Aleksey Viktorovich Бычко Алексей Викторович Judge at the Central Rayon Court of Minsk 90. Hodanevich, Aleksandr Aleksandrovich Ходаневич Александр Александрович Judge at the Central Rayon Court of the city of Minsk 91. Iasenovich, Leonid Ясенович Леонид Judge at the Central Rayon Court of the city of Minsk 92. Baranovski, Andrei Fedorovich Барановский Андрей Федорович Judge at the Partisanski Rayon Court of the city of Minsk 93. Titenkova, Elena Victorovna Титенкова Елена Викоровна Judge at the Partisanski Rayon Court of the city of Minsk 94. Tupik, Vera Mikhalevna Тупик Вера Михайловна Judge at the Leninski Rayon Court of the city of Minsk 95. Nekrasova, Elena Timofeevna Некрасова Елена Тимофеевна Judge at the Zavadski Rayon Court of the city of Minsk 96. Lapteva, Elena Viacheslavovna Лаптева Елена Вячеславовна Judge at the Zavadski Rayon Court of Minsk 97. Bolovnev, Nikolai Vasilevich Боловнев Николай Васильевич Judge at the Zavadski Rayon Court of the city of Minsk 98. Kazak, Victor Vladimirovich Казак Виктор Владимирович Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk 99. Shilko, Elena Nikolaevna Шилько Елена Николаевна Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk 100. Simahina, Liubov Sergeievna Симахина Любовь Сергеевна Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk101. Kuznietsova, Natalia Anatolievna Кузнецова Наталья Анатольевна Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk 102. Telitsa, Lidia Fedorovna Телица Лидия Федоровна Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk 103. Cherniak, Elena Leonidovna Черняк Елена Леонидовна Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk 104. Shestakov, Iuri Valerievich Шестаков Юрий Валерьевич Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk 105. Motyl, Tatiana Iaroslavovna Мотыль Татьяна Ярославовна Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk 106. Khatkevich, Evgeni Viktorovich Хаткевич Евгений Викторович Judge at the Moskovski Rayon Court of the city of Minsk 107. Gusakova, Olga Arkadievna Гусакова Ольга Аркадьевна Judge at the Oktiabrski Rayon Court of Minsk 108. Shargai, Rita Petrovna Шаграй Рита Петровна Judge at the Oktiabrski Rayon Court of the city of Minsk 109. Mitrakhovich, Irina Alekseievna Митрахович Ирина Алексеевна Judge at the Oktiabrski Rayon Court of the city of Minsk 110. Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna Протосовицкая Наталья Владимировна Judge at the Oktiabrski Rayon Court of Minsk 111. Lapko, Maksim Fedorovich Лапко Максим Федорович Judge at the Oktiabrski Rayon Court of the city of Minsk 112. Varenik, Natalia Semenovna Вареник Наталья Семеновна Judge at the Frunzenski Rayon Court of the city of Minsk 113. Zhukovskaia, Zhanna Alekseievna Жуковская Жанна Алексеевна Judge at the Frunzenski Rayon Court of the city of Minsk 114. Samoliuk, Anna Valerievna Самолюк Анна Валерьевна Judge at the Frunzenski Rayon Court of the city of Minsk 115. Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich Лукашенко Дмитрий Александрович Businessman, active participation in financial operations involving the Lukashenko family 116. Shugaiev, Sergei Шугаев, Сергей Deputy Head of the KGB since 15.01.2010 117. Kuzniecov, Igor Кузнецов, Игорь Head of State KGB Training Center since 15.01.2010