Мiжнароднае грамадскае аб'яднанне

Бюлетэнь "Беларусы ў свеце" № 179 (красавік 2017)