Мiжнароднае грамадскае аб'яднанне

Бюлетэнь "Беларусы ў свеце" № 178 (сакавік 2017)